powrót do strony głównej
powrot.gif (804 bytes)
Triennale Malarstwa ANIMALIS - ogólnopolski konkurs na obraz o tematyce zwierzęcej dla profesjonalnych artystów plastyków ma za zadanie kultywować tradycyjne malarstwo za pomocą najwcześniejszego tematu jaki pojawił się w tej towarzyszącej człowiekowi od początków jego istnienia technice.
Miejska Galeria Sztuki MM w Chorzowie funkcjonująca w samym środku wielkiej aglomeracji katowickiej ma nadzieję za pomocą tego wydarzenia wypełnić lukę zarówno tematyczną jak i lokalizacyjną na mapie odbywających się w naszym kraju prestiżowych konkursów malarskich.
Poprzez wybór tematu konkursu pragniemy włączyć się w silny nurt dążący do zmiany głęboko zakorzenionego wizerunku Śląska, postrzeganego jako centrum jedynie przemysłu ciężkiego oraz regionu zanieczyszczenia i degradacji środowiska.
Śląsk to również miejsce unikalnych na skalę światową rezerwatów przyrody oraz występowania ginących gatunków zwierząt. To ośrodek kulturalny o wciąż rosnącym znaczeniu.
Chorzów posiada ogromny teren zielony jakim jest Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku wraz z jednym z nielicznych w kraju Ogrodów Zoologicznych.
Miejska Galeria Sztuki MM nawiązując do najwcześniejszego i wciąż przez tysiąclecia powracającego w dziełach najwybitniejszych twórców motywu malarskiego jakim jest zwierzę niniejszym zaprasza profesjonalnych artystów plastyków do udziału w konkursie a instytucje, stowarzyszenia oraz inne jednostki zainteresowane zarówno upowszechnianiem kultury jak i idei zawartej w temacie konkursu do współpracy przy jego tworzeniu.

**************************************

KOMUNIKAT z dn. 24 marca 2014 r.

Jury III Triennale Malarstwa ANIMALIS w składzie
Krzysztof Cichoń, Maciej Mazurek, Piotr Naliwajko, Tomasz Mueller, Aleksandra Rej
podczas obrad 22 marca 2014 r. spośród nadesłanych 114 oryginałów obrazów zakwalifikowanych do II etapu wybrało do wystawy pokonkursowej 73 obrazy 60 autorów.
Lista obrazów znajduje sie w zakładce III Triennale 2014 - obrazy zakwalifikowane. Autorom gratulujemy.


***********************************************************

KOMUNIKAT z dnia 4 marca 2014 r.

Jury III Triennale Malarstwa ANIMALIS w składzie
Krzysztof Cichoń, Maciej Mazurek, Piotr Naliwajko, Tomasz Mueller, Aleksandra Rej
podczas obrad trwajacych od 22 lutego do 3 marca 2014 r. spośród nadesłanych przez 282 artystów 614 reprodukcji zgodnych z regulaminem wybrało do II etapu konkursu 115 obrazów 88 autorów. Lista obrazów znajduje sie w zakładce III Triennale 2014 - obrazy zakwalifikowane
Autorom zakwalifikowanych obrazów gratulujemy i prosimy o dostarczenie prac do galerii do 14 marca. Obrazy nie dostarczone w terminie nie będą rozpatrywane przez Jury. Spośród dostarczonych oryginałów Jury wybierze obrazy zawalifikowane ostatecznie do wystawy pokonkursowej i przyzna nagrody.

KOMUNIKATY dotyczące III Triennale Malarstwa ANIMALIS2014 :
KOMUNIKAT z dn. 13.02.2014 r.
W III Triennale Malarstwa ANIMALIS 2014 r. obrazy oceniać będzie jury w składzie:

Krzysztof Cichoń - historyk sztuki, krytyk
Maciej Mazurek - historyk sztuki, Redaktor Naczelny ARTTAKa, artysta malarz
Piotr Naliwajko - artysta malarz
Tomasz Mueller - redaktor naczelny kwartalnika Artysta i Sztuka
Aleksandra Rej - artysta malarz, kurator konkursu, kierownik MGS MM

dodatkowo w obradach Jury uczestniczyć będzie

Prezes ZPAP o.Katowice Adam Dutkiewicz

przewidziane przez wspłóorganizatorów nagrody dodatkowe
ZPAP przyzna nagrode dodatkową w wysokości 1000 zł oraz statuetkę ZPAP
Artysta i Sztuka napisze artykuł o twórczości wybranego artysty
nagrodę dodatkową przyzna także Śląski Ogród Zoologiczny

komunikat z dn. 05.02.2014 r.
Odpowiadając na bardzo liczne prośby z Państwa strony przedłużamy termin nadsyłania zgłoszeń o tydzień czyli do 15 lutego 2014 r.
Jednocześnie bardzo prosimy o jak najszybsze przysyłanie zgłoszeń. Termin 15 lutego jest ostateczny i nieprzekraczalny ze względu na harmonogram prac Jury.

kurator konkursu
Aleksandra Rej
2014III Triennale Malarstwa
2011II Triennale Malarstwa
2008I Triennale Malarstwa
Galeria czynna pon. - pt. w godz. 10.00 - 18.00 wstęp wolny. Zapraszamy na wystawę :Grażyna Płocica - RZEŹBA CERAMICZNA - 31 marca - 22 kwietnia 2014 r,
8391